Om Beesmart.se


Beesmart.se strävar efter att få företag och organisationer att bidra till att öka växtligheten i vår stadsmiljö med omnejd genom att öka antal bisamhällen. Vi riktar oss till företag och organisationer som har ett tydligt miljötänk och ett starkt engagemang för vår närmiljö. Läs mer om varför vi är så beroende av våra bin här nedan. 

Så har du och ditt företag ett starkt miljöengagemang och tycker detta låter spännande så tveka inte att kontakta oss.

Vi erbjuder "biodling som en tjänst"


Vad innebär tjänsten?

Vi placerar ut snygga bikupor som passar väl in i er omgivning. Vi märker upp dem med er logotype och information som beskriver ert miljöengagemang. Vi tar hand om all hantering kring bisamhällena och håller er kontinuerligt uppdaterade om status. Tanken är att det skall vara enkelt och smidigt för er samtidigt som ni gör en ovärderlig insats för miljön.Vad ingår?

All hantering, bisamhället, uppställning, bortforsling, skötsel, underhåll, skadedjursbekämpning, vinterutfodring, slungning, paketering.

Kostnad för burkar och etiketter (design och tryck) tillkommer. Genom samarbete med reklambyrån MGNS.se kan vi även erbjuda professionell design av etiketter om så önskas.6 fördelar förutom den goda gärningen...

  • Ger en stor exponering med hög ”spännande-faktor”.
  • Förstärker ytterligare ert tydliga miljöengagemang.
  • Möjlighet att inkludera roliga och spännande personal- och kundevent med föreläsning och bigårdsbesök.
  • Enkelhet.... Ingen egen insats. Vi tar hand om allt.
  • Ger kunderna en känsla av lokalfokusering/närproduktion.
  • Möjlighet att erbjuda erbjuda lokalproducerad honung till servering, gåvor mm.

Ring oss så berättar vi mer:


Varför är detta viktigt

Var tredje tugga mat vi äter är resultatet av pollinering. Bina är våra viktigaste pollinatörer och svensk honung bidrar till att finansiera biodlingen i Sverige. När du väljer honung från svenska bin väljer du ett blommande landskap och bättre skördar i det land där du bor.
Två tredjedelar av alla grödor som odlas i världen idag är beroende av pollinering så alla världens bin utför ett livsviktigt arbete med att pollinera. Men bara närodlade bin kan pollinera den närodlade mat vi behöver.

Genom att samla mat, nektar och pollen från blommorna, gör bina oss den största av tjänster. När bina besöker blommorna så sprider de pollen och hjälper växterna att bilda frukter och frön. För att täcka det behov av pollinering som behövs enbart för de odlade grödorna behöver vi fördubbla antalet bisamhällen. I Sverige finns idag 12 000 biodlare vilket bara är hälften av vad som behövs för att säkra vår pollinering. De sista åren har världens bin varit ansatta av virus och kvalster som slagit ut hela bisamhällen och därför behöver vi öka antalet bin för att kunna säkra vår matförsörjning.
Visste du detta om bin?

* En bisamhälle (dvs en kupa) innehåller mellan 60 000-80 000 bin när det är som störst under sommaren.

* Ett arbetsbi producerar ca en halv tesked honung under sin livstid

* Drottningen kan leva i upp till fyra år medans ett arbetsbi lever i ca 4-6 veckor.

* De enda hannarna i bisamhället är de ca 1 000 drönare som i slutet av sommaren jagas ut ur kupan för att inte belasta vinterns matförråd. 

* Drottningen kan lägga upp till 3 000 ägg på ett dygn när hon är som mest produktiv.

 

Om vår kund Arken Hotel and Art Garden Spa

Arken Hotel and Art Garden Spa har ett starkt miljöengagemang med bland annat ett eget vindkraftverk som förser dem med el. Deras arbete för en bättre miljö tillsammans med en lugn och harmonisk miljö så passar det naturligt in med bikupor som ytterligare förstärker känslan av hälsa och harmoni. Som en extra bonus kan de servera sin egna honung  till sina frukostgäster.
Så nästa gång ni är på Arken Hotel and Art Garden Spa ta titt på bikupan vid entrén och de två som står i deras örtträdgård. Gå även gärna in på deras hemsida och läs mer om deras miljöengagemang.

Nedan följer några bilder som de publicerat på sitt Instagramkonto.

 


Låter det intressant?

Fyll i din kontaktinformation nedan så hör av vi av oss eller ring oss på numret här brevid.


Kontakta Mattias Ohlsson på:

epost: info@beesmart.se 

eller

telefon: 0733-33 30 52